Tuesday, 12 March 2013

Hvor vil vi hen Europa?

Indhold m.v.:
Debatarrangementerne ”Hvor vil vi hen Europa” er ti åbne arrangementer fordelt over hele landet med fokus på info og debat om Europa. Europa-Nævnet støtter arrangementerne økonomisk. Ansøgerkredsen er Efterskoleforeningen, Europabevægelsen, Nyt Europa, FOF, LOF, FIC samt AOF Danmark.

Formål med aktiviteten:
Formålet er at engagere 1300 efterskoleelever samt interesserede fra hele Danmark i ti debatarrangementer i andet halvår af 2013.

Dato og placering for de ti debatter:
Efterskoleforeningen vil arrangere alle debatarrangementerne og efterskolerne vil lægge lokaler til samt sørge for at skolens elever er velforberedte.
  • Paneldebatterne foregår fra kl. 15.45-17.15 og det gælder alle arrangementerne.
  • Paneldeltagerne vil efter ønske blive hentet ved nærmeste tog/busstation.
  • Paneldeltagerne har mulighed for at køre med retur til Vejle eller nærmeste togstation.
MF = medlem af folketinget, EUU = Europaudvalget (i Folketinget), MEP = medlem af af Europaparlamentet , LA = Liberal Alliance, V = Venstre, DF = Dansk Folkeparti, S = Socialdemokratiet, R = Radikale Venstre, K = Konservative, EL = Enhedslisten

1. Mandag den 9/9: Den Rytmiske Efterskole i Baaring (Fyns Storkreds) placering på landkortet (ca 140 deltagere)


2. Mandag den 16/9: Faxehus Efterskole (Sjællands Storkreds) placering på landkortet (ca. 130 deltagere) 


3. Mandag den 7/10: Dejbjerglund Efterskole (Vestjyllands Storkreds) placering på landkortet (ca. 125 deltagere)

 
4. Mandag den 28/10: Venø Efterskole (Vestjyllands Storkreds) placering på kortet (ca. 110 deltagere)

5. Mandag den 4/11: Vandel Efterskole (Sydjyllands Storkreds) placering på landkortet (ca. 150 deltagere)

6. Mandag den 18/11: Nordborg Slots Efterskole (Sydjyllands Storkreds) placering på landkortet (ca. 130 deltagere)

 
7. Mandag den 25/11: Skovlund Efterskole (Vestjyllands Storkreds) placering på landkortet (ca. 85 deltagere)


8. Mandag den 9/12: Sundeved Efterskole (Sydjyllands Storkreds) placering på landkortet (ca 140 deltagere)

 
 9. Onsdag den 11/12: Frijsenborg Efterskole (Østjyllands Storkreds) placering på landkortet (ca. 100 deltagere)
  
10. Mandag den 16/12: Ryslinge Efterskole (Fyns Storkreds) placering på landkortet (ca. 150 deltagere)

Program kl. 10-14.30 - kun skolens elever
kl. 10.00 Velkomst
kl. 10.10 Baggrundsviden og dilemmaspil omhandlende EU
              v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Debat og dilemmaspil omhandlende EU
              v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
kl. 14.30 Afslutning

Program kl. 15-17.15 - åbent arrangement sammen med skolens elever
kl. 15.00 Kaffe og kage
kl. 15.15 Velkomst
kl. 15.25 Oplæg fra et sted i Europa om europæerne* – Skype oplæg på storskærm
kl. 15.45 Paneldebat med tre-fire paneldeltagere
kl. 17.15 Afslutning

* Elena Askløf og Peter Laugesen rejser fra 1. maj 2013 og et år frem Europa tyndt, for at finde ud af hvem europæerne er. De to vil holde et oplæg via Skype, om hvordan de oplever europæerne, og fokusere på det sted, de befinder sig i Europa. Læs mere på www.voreseuropa.dk
Læs også artiklen om Elena og Peter på Folkemødet - dr.dk

Læs om efterskolernes EU debatter i efteråret 2012
 

Monday, 11 March 2013

EU-taskforce

Retningslinjer:
- EU-taskforce underviserne beslutter programmet for det enkelte arrangement (i forhold til frokost pauser mm. spørges skolen om råd)
- EU-taskforce underviserne kontakter Jakob (jcj@efterskoleforeningen.dk) og skolen minimum en uge før arrangementet.
- EU-taskforce underviserne sender deres materialer til kopiering til skolen senest fredag kl. 12.00 (tre dage før arrangementet)
- ved sygdom udfylder Jakob pladsen
- Det anbefales at der spilles minimum et dilemmaspil (gerne ”Lad dem sejle i deres egen sø" eller ”Så er der lukket for vandet” da begge er nemme at spille og passer godt til aldersgruppen.
   Alternativt kan "Lønnen - den taler vi ikke om" bruges men det kræver at der bruges tid til at forberede deltagerne (forberede før frokost og spil efter frokost) 


Forslag til program kl. 10-14.30 - kun skolens elever
- for transport se nedenstående
kl. 9.30   Ca. ankomst til skolen - kaffe/the og en bolle samt gøre klar
kl. 10.00 Velkomst
              v/Jakob Clausager Jensen
kl. 10.10 Oplæg, baggrundsviden om dilemmaspillet eller spille et dilemmaspil omhandlende EU
              v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Debat, oplæg eller dilemmaspil omhandlende EU
              v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
kl. 14.30 Afslutning - skolen sørger for at EU-taskforce underviserne køres til nærmeste station (se nedenstående)

EU-taskforce underviserne er meget velkomne til at blive til eftermiddagens debat!

Dato, placering og transport info til de ti skoler:
EU-taskforce underviserne bringes til den lokale tog- eller busstation af skolen.
1. Mandag den 9/9: Den Rytmiske Efterskole i Baaring (Fyns Storkreds) på kortet
Lærer: Karen Bender - kbe@rytmiskefterskole.dk
Antal elever: 50 - 2 undervisere
Transport: afg. Kbh.H kl. 7.00, ank. Nørre Aaby st kl. 9.16, hentes af Jakob/ retur fra Nr. Aaby st. kl. 15.09, ank. Kbh. H. kl. 17.22

                              
2. Mandag den 16/9: Faxehus Efterskole (Sjællands Storkreds) på kortet
Lærer: Lars G. Sørensen - viceforstander@faxehus.dk
Antal elever: 90 - 3-4 undervisere
Transport: afg. Kbh.H kl. 8.12, ank. Faxe Ladeplads st kl. 9.29, køre med Jakob/ retur fra Faxe Ladeplads st. kl. 15.03, ank. Kbh. H. kl. 16.24

3. Mandag den 7/10: Dejbjerglund Efterskole (Vestjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Gitte Christiansen - gittelch@gmail.com
Antal elever: 102 - 4 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 5.50, ank. Vejle st. kl. 7.53, køre med Jakob/ retur fra Skjern St kl. 15.42 ank. Kbh. H kl. 20.22.

Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 6.00, ank. Skjern st. kl. 8.30, køre med Jakob/ retur fra Skjern St kl. 15.42 ank. Aarhus st. kl. 17.53.

4. Mandag den 28/10: Venø Efterskole (Vestjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Anders Christiansen - andersac@venoe-efterskole.dk
Antal elever: 96 - 4 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 5.00, ank. Vejle st. kl. 7.25, køre med Jakob/ retur fra Struer St kl. 15.18 ank. Kbh. H kl. 19.22.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 6.12, ank. Struer st. kl. 8.25, køre med Jakob/ retur fra Struer St kl. 15.12 ank. Aarhus st. kl. 17.23.

5. Mandag den 4/11: Vandel Efterskole (Sydjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Lars Mortensen - larsm@vandelefterskole.dk
Antal elever: 136 - 5 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.50, ank. Vejle st. kl. 8.53, køre med Jakob/ retur fra Vandel kl. 14.50 ank. Kbh. H kl. 17.51.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 8.27, ank. Vejle st. kl. 9.11, køre med Jakob/ retur fra Vandel kl. 14.50 ank. Aarhus st. kl. 16.12.

6. Mandag den 18/11: Nordborg Slots Efterskole (Sydjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Peter Kapke - pn@nordborg-slot.dk
Antal elever: 118 - 5 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 5.50, ank. Vejle st. kl. 7.53, køre med Jakob/ retur fra Nordborg busst. kl. 14.42 ank. Kbh. H kl. 19.50.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 7.00, ank. Vejle st. kl. 7.46, køre med Jakob/ retur fra Nordborg busst. kl. 14.42 ank. Aarhus st. kl. 19.12.

7. Mandag den 25/11: Skovlund Efterskole (Vestjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Stefan Nesheim - stefannesheim@gmail.com
Antal elever: 70 - 3 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.00, ank. Vejle st. kl. 8.26, køre med Jakob/ retur fra Gårde st. kl. 15.04 ank. Kbh. H kl. 19.22.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 7.27, ank. Vejle st. kl. 8.11, køre med Jakob/ retur fra Gårde st. kl. 15.15 ank. Aarhus st. kl. 17.53.

8. Onsdag den 11/12: Frijsenborg Efterskole (Østjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Lone Greve - lg@fus.dk
Antal elever: 85 - 3 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.00, ank. Vejle st. kl. 8.26, køre med Jakob/ retur fra Anbækvej (bus 114 mod Aarhus) kl. 15.03 ank. Kbh. H kl. 19.18.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus busst. kl. 8.14 (bus 114), ank. Anbækvej kl. 9.15, gå 300m./ retur fra Anbækvej (bus 114 mod Aarhus) kl. 15.03 ank. Aarhus st. kl. 15.56.

9. Mandag den 9/12: Sundeved Efterskole (Sydjyllands Storkreds) på kortet
Lærer: Carsten Damsgaard - cdamsgaard@gmail.com; Cc. Bjarne Ebbesen - beb@sundeved-efterskole.dk
Antal elever: 130 - 5 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.00, ank. Vejle st. kl. 8.26, køre med Jakob/ retur fra Rødekro st. kl. 15.33 ank. Kbh. H kl. 18.41.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 7.27, ank. Vejle st. kl. 8.11, køre med Jakob/ retur fra Rødekro st. kl. 15.33 ank. Aarhus st. kl. 17.59
 
10. Mandag den 16/12: Ryslinge Efterskole (Fyns Storkreds) på kortet
Lærer: Torben Vind Rasmussen - torben@ryslinge-efterskole.dk
Antal elever: 110 - 4 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.00, ank. Ringe st. kl. 9.15, køre med Jakob/ retur fra Ringe st. kl. 15.03 ank. Kbh. H kl. 17.18.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 7.27, ank. Vejle st. kl. 8.11, køre med Jakob/ retur fra Ringe st. kl. 15.03 ank. Aarhus st. kl. 17.12

Sunday, 10 March 2013

Arrangører

Arrangeret og udført af Efterskoleforeningen:
 
 


 Ansøgerkredsen er:
 
 


 
 
 
Arrangementerne er støttet af:
 

Saturday, 2 March 2013

EU undervisningsmaterialer

For inspiration til EU materialer, undervisningsforløb med mere til undervisningen se bloggen EU i undervisningen